Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00243- KA

18.11.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú. Rovné č.p. 313 pre žiadateľa Mg. Stanislava Mizíka