Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z- 13/00207- KA

08.11.2013

Žiadosť o súhlas na výrub drevínpodľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na parcele č. 8050 a 8053 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Romana Šoteka