Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00171- KA

08.11.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 3900 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa SVP š.p. Banská Bystrica