domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

z/13/00163- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 Z.z. v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3524/6 CKN žiadateľky Ing. merčákovej, Rimavská Sobota