Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00135-DG

17.10.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín v k.ú. Čierny Potok na parcele č. 1254 EKN žiadateľa Dominika Lakotu, Čierny Potok