Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00121- DG

15.10.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. v k.ú. Rimavská Sobota na parcele č. 3968 CKN žiadateľa Petra Kováčika, Rimavská Sobota