Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z- 13/00119- KA

15.10.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 774/1 v k.ú. Kyjatice žiadateľa Taina Toporková, Rozhanovce