Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z- 13/00093- KA

09.10.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na parcele č. 573, 574, 593, 594, 595 v k.ú. Španie Pole pre žiadateľa Agrodružstvo Španie Pole, Drienčany