hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Z- 13/00093- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na parcele č. 573, 574, 593, 594, 595 v k.ú. Španie Pole pre žiadateľa Agrodružstvo Španie Pole, Drienčany