Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00082- DG

08.10.2013

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Bottovo na parcele č. 281 EKN žiadateľky Ľudmily Kolesárovej, Bottovo