Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z- 13/00057- KA

09.10.2013

Žiadosť y vydanie súhlasu  na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcele č. 7777 v k.ú. Tisovec žiadateľa Richarda Rosiara, Tisovec