Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Z-13/00056- KA

09.10.2013

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 746, 745, 748, 749 a 750 v k.ú. Hačava žiadateľa Miloša Manicu, Tisovec