Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OUZP-RS-OSZP-2018/013690

24.08.2018

 

Žiadosť Pavla Blaha, Partizánska 98, Tisovec o udelenie súhlasu na výrub drevín

na parcelách KNE č.5692, 5678 a KNC č.5688 v k.ú. Tisovec.