domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OUZP-RS-OSZP-2017/013901/KA

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNE č.7498/1 a 7498/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec.