domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OUZP-RS-OSZP-2017/013899/KA

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNC č.1735 v k.ú. Krokava pre žiadateľa Jána Čipku, Revúca.