hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OUZP-RS-OSZP-2017/013899/KA

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNC č.1735 v k.ú. Krokava pre žiadateľa Jána Čipku, Revúca.