hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OUZP-RS-OSZP-2017/013703

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie časti lesných pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Hajnáčka v

 CHKO Cerová vrchovina v JPRL:757, 825, 744, 755  žiadateľa Lesy SR, š.p., Odštepný závod Rimavská Sobota