Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2019)/005817

05.02.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletových drevín – krovín / trnka, ruža šípová/ podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN C č.550/1 v k.ú. Uzovská Panica rastúcich okolo solárnych panelov pre Košickú energetickú spoločnosť, Košice