Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016007169

23.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa SHR MUDr. Csabu Lehotského, Farma ASIRI, Čierny Potok č. 53 na parcelách č. 3758/1, 2242/2, 2242/1, 2684/1 v k.ú. Blhovce