Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/014337

05.10.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-C 6421,6422,6426 v k.ú Tisovec pre žiadateľa Karol Kubíni, Tisovec