Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/011299

11.07.2016

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele E KN č .5092,5093/1 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Ing. Štefana Vereša, Bratislava