domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OURS-OSZP-2016/011299

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele E KN č .5092,5093/1 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Ing. Štefana Vereša, Bratislava