Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2016/008306

20.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ing. Jaroslava Zorvana na parcele č. 2145/60 CKN v k.ú. Gemerček