hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS.OSZP-2016/003751

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele C KN č.2/1 v k.ú Rimavská Baňa pre žiadateľa Obec Rimavská Baňa