hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS-OSZP-2016/003493

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.3472,3473,3478,3467,3469,3487,3465 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Janku Rončákovú, Tisovec