hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OURS-OSZP-2016/003143

Žiadosť o súhlas na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 13, odst.2, pís.h a § 14, odst.2 pís c,

zák č. 543/2002 Z.z v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Lesy SR, Odštepný závod Rimavská Sobota