Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/013979

21.09.2015

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa ô 47  zák. 543/2002 Z. z. na parcelách č. KN-C7790/2, KN-E 7787/3 v k.ú. Tisovec žiadateľa Róberta Buchtu , Tisovec