Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OURS-OSZP-2015/011771

13.07.2015

Žiadosž o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Rim. Sobota na parcele č. 3966/237 pre žiadateľov Martiny Jakabšicovej, Rybárska 1634/9 Rimavská SObota a Jána Jakabšica, P. Hostinského 1718/28, Rim. Sobota