Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU_RS_OSZP-2018/)014430

14.09.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z  na parcele KN E 159/2  v k.ú  Vyšné Valice pre Obec Vyšné Valice