domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-20196/009161

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ladislava Czikó a Ing. Ján Czikó, Veterná 1720/32, Rim.Sobota v k.ú. Chrámec na parcelách CKN č. 2244, 1882, 1885, 1912, 1917, 2381, 2367, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360, 2413, 2514, 2516, 2322, 2320, 2326, 2394, 2395, 2396, 2399, 2272, 2270, 1949, 1954, 1957, 1958, 1965, 1963, 2220, 2221, 2222, 2219, 1971, 1990, 2003, 2025, 2024, 2023, 2011, 2012, 2086, 2076, 1968, 2178, 2179, 2132, 2133, 2117, 2118, 2099