Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-20196/009161

20.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ladislava Czikó a Ing. Ján Czikó, Veterná 1720/32, Rim.Sobota v k.ú. Chrámec na parcelách CKN č. 2244, 1882, 1885, 1912, 1917, 2381, 2367, 2364, 2363, 2362, 2361, 2360, 2413, 2514, 2516, 2322, 2320, 2326, 2394, 2395, 2396, 2399, 2272, 2270, 1949, 1954, 1957, 1958, 1965, 1963, 2220, 2221, 2222, 2219, 1971, 1990, 2003, 2025, 2024, 2023, 2011, 2012, 2086, 2076, 1968, 2178, 2179, 2132, 2133, 2117, 2118, 2099