domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2019/021435

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – prebierkou, rastúcich mimo lesa podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z na parcelách KNC 3652/2,3673/1,3713/8, v k.ú. Tisovec pre J. Krišku .