hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/020103

 

Žiadosť Petra Lasicu, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh dub na parcele

CKN č.3966/49 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu, že

predmetný strom predstavuje v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok

hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia

a života ľudí, nakoľko strom má zlý zdravotný stav, hrozí nebezpečenstvo lámania

konárov a pádu konárov na nehnuteľnosť.