Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/019791

25.10.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na preriedenie drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 6342/1, rastúcich pri okraji pozemku pre p. Murínovú , Varguľa 343/16