Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/019790

25.10.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 6816/2, 6817/1, 6818,6831/1, 6832, 6833/2,6126/3,4 pre Jána Figuliho v k.ú, Klenovec