Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/019385

17.10.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 3546,3549,3550,3555,3556,3557 pre Evu Hakeľovú v k.ú, Tisovec