Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/017529

10.09.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých smrekov podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 4936 pre Ľubomíra Ostricu v k.ú, Klenovec