Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/017384

10.09.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých smrekov v počte 12 ks podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 6990 pre Miroslava Boháčika, Pohronská Polhora v k.ú, Tisovec