Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/015474

25.07.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov do 40 cm obvodu na okraji parciel podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN 4116,6903,6934 pre Agrospola v k.ú, Tisovec