Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/015472

25.07.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov suchých a polosuchých stromov na okraji parciel podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách 6614,6613,6611 pre Jána Hrušku v k.ú, Klenovec