Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/015470

24.07.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov do 40 cm obvodu na okraji parciel podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách na LV 3043 pre Miroslava Dianišku v k.ú, Tisovec