Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2019/005992

12.02.2019

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých, olámaných a lykožrútom napadnutých smrekov podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN C č.7892,7980/8,9 v k.ú. Klenovec pre Jána Figuliho, Klenovec