hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/005992

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých, olámaných a lykožrútom napadnutých smrekov podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN C č.7892,7980/8,9 v k.ú. Klenovec pre Jána Figuliho, Klenovec