Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/017191

15.11.2018

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub drevín  na parcelách KNC č.29716,2686/1,2715/3 v k.ú. Hnúšťa na parkovisku GE.NE.S s.r.o, ktoré ohrozujú majetok spoločnosti a zametnancov