domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2018/017191

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub drevín  na parcelách KNC č.29716,2686/1,2715/3 v k.ú. Hnúšťa na parkovisku GE.NE.S s.r.o, ktoré ohrozujú majetok spoločnosti a zametnancov