Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/015652

05.10.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák. 543/2002 Z.z. nsa parcele KN 4023, 4024, 4025, 4027 v k.ú. Tisovec pre Dalibora Demjana