Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/015645

05.10.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák. 543/2002 na parcele KN E 3678, 3677, 3675 v k.ú Tisovec pre Jána Krišku