Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/014985

24.09.2018

 

Žiadosť Ing. Valéra Cmorika, Močiar 531/27, Rim.Janovce o udelenie súhlasu

na výrub drevín na parcele KNE č.600/4 v k.ú. Gemerček.