domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2018/006290

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách uverejnených na LV 954,381,686 v k.ú. Nižný a Vyšný Blh pre žiadateľa Ing. Ladislava Ibosa.