Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/005920

02.03.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie a košarovanie HZ  podľa § 13,14 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách  v k.ú. Tisovec pre Agrofarmu Dianiška.