Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/005213

20.02.2018

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách uvedených na LV 1354,1994,178,648,901 v k.ú. Tisovec pre Mestské lesy Tisovec.