hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/003567

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7697,7698,7699,7701,7703 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa  Zdenka Pokorného, Tisovec.