Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/003135

11.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Chrámec na parcelách CKN č. 2209, 2210, 2211

pre žiadateľa Otta Vargu, Kurinec 5107, Rimavská Sobota