hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-2018/002937

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.4569/1,4570/1,4550/1,4550/2,4508/1,4503/2,4403/3,4576/1,4574,4577,4573/1 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa  Martu Kurčíkovú, Klenovec.