Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RS-OSZP-2018/002914

09.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v

k.ú. Abovce, Kráľ, Riečka, Chanava, Rumince, Barca, Vieska nad Blhom, Radnovce, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota

pre žiadateľa DaPS, a.s., A.Hlinku 3, 022 01 Čadca