hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-2017/015163

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.6880/5,6923,6924,6989,6931,6980,6952 v  k.ú. Tisovec  pre žiadateľa Ing. Karol Csolle, Tisovec